ZARZĄD LS KIELCE 2017/18

 

OPIEKUN LS KIELCE

Ks. Jerzy Szkiert SDB

PREZES LS KIELCE

Adam Bartosiński

ZASTĘPCA PREZESA

Mateusz Wójcik

SKARBNIK

Maciej Słoń

Wójcik Mateusz– Prowadzenie punktacji z prezesem Adamem Bartosińskim

Słoń Maciej – prowadzenie strony internetowej

Mateusz Łukasiewicz – GŁÓWNY CEREMONIARZ- kurs lektorski i koordynacja prac ceremoniarzy

Kondrak Michał – kronika LS i cotygodniowa weryfikacja